Bijbelstudies/Seminars

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:14-17).

Brief aan de Romeinen

Een studie over de brief van Paulus aan de Romeinen.

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Thuis (via info bekendgemaakt)
Datum: 7 oktober, 4 november en 9 december

Door br. R. Ploeg

Seminar

Thema: Gods heilsplan van begin tot eind (n.a.v. de broers in het boek Genesis)

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum:
Donderdag 24 oktober 2019
Christus is Overwinnaar en Bevrijder. Wanneer?
(Kaïn – Abel)

Donderdag 14 november 2019
De mensheid is verdeeld in volken, maar God is de God van Sem. Waarom?
(Sem – Cham – Jafet)

Donderdag 28 november 2019
Gods verbond is met Israël. Maar de Palestijnen en de Arabieren dan?
(Isaak – Ismaël)

Donderdag 23 januari 2020
Israël krijgt Gods zegen. Is dat volk zoveel beter dan de anderen?
(Jakob – Ezau)

Donderdag 6 februari 2020
Israël zal de Messias aannemen. Wat moet daarvoor gebeuren?
(Jozef en zijn broers)

Donderdag 27 februari 2020
De zegeningen van alle stammen volgens de laatste woorden van Jakob in Genesis 49.

Door br. Wim Zwitser

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 0517-384824
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2019 Baptistengemeente Maranatha Franeker