Bijbelstudies/Seminars

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:14-17).

Seminar
Thema: Dit is de antichrist
(studie over de geest, identiteit, de werken en de ondergang van de antichrist)

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 17 oktober, 31 oktober en  14 november, 28 november 2018

Door br. Theo Niemeijer

Typologie

Dit is een studie over de Typologie in de Bijbel.

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 23 oktober en 27 november  2018

Door br. D.Wolbers

Brief aan de Romeinen

Een studie over de brief van Paulus aan de Romeinen.

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Thuis (via info bekendgemaakt)
Datum: 8 oktober, 5 november en 3 december 2018

Door br. D.Wolbers

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Contactpersoon

  br. D. Wolbers (Oudste)
  C.P.M. Rommestraat 2
  8802 MG Franeker
  Tel: 0517-392202

 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 0517-384824

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2018 Baptistengemeente Maranatha Franeker