Bijbelstudies/Seminars

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:14-17).

Seminar

Studie over dwalingen in de gemeente

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 25 april en 9 mei

Door br. Rennie Schoorstra

Seminar

Studie over de Gemeente in profetisch perspectief

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 11 april

Door br. Jeep van der Schoot

Seminar

Studie over het Messiaanse Rijk

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 28 maart

Brief aan de Romeinen

Een studie over de brief van Paulus aan de Romeinen.

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Thuis (via info bekendgemaakt)
Datum: 7 januari, 4 februari en 4 maart

Door br. D.Wolbers

Typologie

Dit is een studie over de Typologie in de Bijbel.

Aanvang: 20.00u.
Plaats: Gebouw
Datum: 22 januari, 26 februari en 26 maart

Door br. D.Wolbers

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 0517-384824
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2019 Baptistengemeente Maranatha Franeker