Bestuur

De broederraad bestaat minimaal uit 3 oudsten. Wij geloven dat God oudsten aanstelt. De oudsten besturen en houden toezicht op het geheel van de gemeente (1 Petr.5:1-4). Zij hebben een onderlinge taakverdeling.

(Contactpersoon)
br. D. Wolbers (Oudste)
C.P.M. Rommestraat 2
8802 MG Franeker
Tel: 0517-392202

(Secretariaat)
br. R. Ploeg (Oudste)
Lou Seerdenlaan 17
8802 BX Franeker
Tel: 0517-384824

br. C. Schaafsma (Oudste)
Schalsumerweg 71
8802 XE Franeker
Tel: 0517-397624

br. J. van der Schoot (Oudste)
Martenastate 12
8926 NH Leeuwarden
Tel: 058-2661889

br. E. van der Meer (Diaken)
Dotingatún 29
9035 EX Dronrijp
Tel: 0517-232414

br. W. Huismans (Penningmeester)
Arumer Feart 28
8801 XA Franeker
Tel: 06-25002028

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Contactpersoon

  br. D. Wolbers (Oudste)
  C.P.M. Rommestraat 2
  8802 MG Franeker
  Tel: 0517-392202

 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 0517-384824

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2019 Baptistengemeente Maranatha Franeker