Durf te delen.

(Door br. C.Schaafsma).Onder dit thema is de studie over evangelisatie dit seizoen gestart en bijna afgerond. Een subtitel zegt: Delen = vermenigvuldigen.  Het gaat hier over het delen van het evangelie van Jezus Christus. Jezus deelde ook uit. Denk aan de wonderbare spijziging in Mattheus 14:17-21, er waren  5 broden en 2 vissen. Jezus doet dan een wonder. Hij blijft uitdelen, zodat er voor iedereen genoeg is. Er blijft zelfs nog over.

In deze tijd worden we ook bepaald bij het Paasfeest. Voor Zijn kruisiging deelt Jezus het brood uit, nog onder het oude verbond, met de gedachte van de verlossing uit Egypte: Het Pascha. Het brood als teken van Zijn lichaam. Jezus weet dat Hij gaat sterven. Hij wordt het offerlam.

Adrian Snell heeft jaren geleden een mooi muziekstuk gemaakt over dit Pascha, genaamd The Passion. Ik mocht vorige jaar in Diever een life-uitvoering meemaken. Indrukwekkend als je bedenkt wat Jezus heeft gedaan. Ook de Mattheus Passion door Bach gemaakt, is een tijdloos muziekstuk over de Bijbelse gebeurtenis rondom het lijden en sterven van Jezus.

Durf te delen heeft met de context te maken. Hier in Nederland is er in principe (nog) geen belemmering in het doorgeven van het evangelie. De belemmering zit dan vaak bij ons zelf. Durf je er voor uit te komen dat je bij Jezus hoort? Petrus loochende de Here Jezus. Hij gaf aan dat hij Jezus niet kende tot 3 maal toe, waarop de haan kraaide (Mattheus 26: 69-75). Petrus sprak: Ik ken de mens niet.

Vele broeders en zusters verblijven in landen waar het verboden is om in Jezus te geloven, laat staan er van te getuigen. Een heel andere context. Opmerkelijk vond ik de tv-reportage over China. Ik heb daar een paar aflevering van gevolgd. China is al heel ver in het controleren van haar burgers door middel van camera’s en het volgen van het internetverkeer. Veel informatie wordt verzameld als Big Data om mensen in hun doen en laten te volgen. Informatie wordt gedeeld t.b.v. de bestuurders van het land. Big Brother is watching you! Een wegbereiding voor de toekomstige wereldleider.

Als wij het over informatie hebben, dan staan de media op dit moment bol van het nep-nieuws. Zoveel dingen die ons voorgeschoteld worden als waarheid, maar dat bedacht is. Des te meer dit op ons af komt, des te moeilijker het wordt om onze boodschap van het evangelie te delen. Mensen weten niet meer wat waarheid is en ook niet wie DE WAARHEID is.

Toch is Gods woord krachtiger dan welke ander boodschap ook. Dit komt volgens Paulus omdat het niet een woord van mensen is, maar van de Here zelf. In Galaten 2:11-13 staat: “Want ik maak u bekend broeders dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.” Het  door de Heilige Geest geïnspireerde woord is opgeschreven door personen en is tot ons gekomen als het Levende Woord: onze Here Jezus Christus.  Wat een voorrecht om dat te mogen delen, wat de omstandigheden ook mogen zijn.

In de Bijbel wordt ook het begrip deelgenoten gebruikt. In Romeinen 8: 17 staat: “ …. indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn HEERLIJKHEID”. (zie ook 1Petrus 5:1). Wij zijn deelgenoten van een geweldige erfenis.

Wij mogen uitdelen, omdat God ons veel gegeven heeft door Zijn Zoon! Genade op genade.

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker