(door br. Cor Schaafsma) Voortzetten…… ….Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten,……… (Filip. 1:6) Genoemde tekst is te vinden in de brief aan de Filippenzen, de brief die behandeld wordt in de Bijbelstudie aan de jongeren. Een indrukwekkende brief van Paulus. Hij bidt ook voor de gemeente te Filippi, dat de liefde nog meer mag toenemen, maar ook voor helder inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aan komt. Ook voor onze tijd geldt dat we helder inzicht nodig hebben om te onderscheiden wat naar de wil van God is. Dit is voor elk individu belangrijk, maar ook voor de gemeente. Om te kunnen onderscheiden is Bijbelstudie nodig: Onderricht vanuit het woord van God. Op deze manier kunnen we zien waar we staan. Paulus geeft in deze brief een paar belangrijke kenmerken van de gelovigen aan. Gedraagt u waardig het evangelie van Christus: dat gij vaststaat in één Geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Paulus onderkent dat er sprake van strijd is. Zelf heeft hij dat ervaren door gevangenschap. Echter deze situatie buigt Paulus om in een kans: Hij kan getuigen van Jezus Christus aan het gehele hof. Hij ziet het als een bevordering van de evangelieprediking. Dat doet mij ook denken aan dat ene lied: “Grijp toch de kansen door God u gegeven, kort is uw zijn hier de tijd snelt daarheen….” en het refrein eindigt met: “…maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan” (JdH 166). Wij mogen navolgers zijn van Jezus Christus. Dit vraagt volharding. Paulus geeft in deze brief ook aan dat hij Timotheüs zal zenden. De reputatie van Timotheüs was goed. Hij stond bekend om zijn beproefde trouw. In de wereld van nu kun je je verbazen over de reputatie van mensen. Als we kijken naar de verkiezingsstrijd in America, dan probeert de een de ander af te troeven en in de media een slechte reputatie toe te dichten. Donald Trump profileert zichzelf ten koste van anderen. Men plaatst zichzelf op een voetstuk. Wat deed Jezus? Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan (Filip. 2:6). De reputatie van de vluchtelingen is in een korte tijd veranderd van hulpbehoevende naar profiteur. De gewelddadige reputatie van IS (Islamitische Staat) is berucht en we zien dat ze nu in Brussel ook in het “centrum” van Europa toeslaan. Deze beeldvorming wordt bewust gecreëerd om angst te zaaien. Een reputatie kan ook ten onrechte opgedrongen worden. Zo staat Israël onder hevige kritiek. De beeldvorming vanuit de media en ook steeds meer door Nederlandse politieke vertegenwoordigers wordt dusdanig gemaakt, dat ze in een kwaad daglicht gesteld worden. De reputatie van Goliath was voor het volk Israël beangstigend. Toch versloeg David deze Filistijn. In vertrouwen op God! Hoe willen wij als gemeente bekend staan? Ik zou dit willen invullen met de tekst uit Filip. 4: 4-8 Verblijdt u in de Here….uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus. Ik zou u willen oproepen om met elkaar de schouders er onder te zetten om de gemeente daadkrachtig te houden. God is een goed werk in ons begonnen en Hij wil dit voortzetten! Totdat Christus terug komt. Wij hebben de kans om Zijn werk uit te voeren. En om net als Paulus dienstbaar te zijn. Niet in eigen kracht, maar door genade. Goede vrijdag is voorbij. Jezus heeft onze zonde gedragen aan het kruis. Het is volbracht! Laten wij het ook volbrengen. Hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Wij mogen ook met Hem in de overwinning staan. Hoe moeilijk situaties ook kunnen zijn. Weest in geen ding bezorgd! Met het oog op Jezus gericht. br. Cor Schaafsma

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker