Jezus is

 • DE WEG

  Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

 • DE WAARHEID

  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

 • HET LEVEN

  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Vanaf 13 mei is er weer gelegenheid om de diensten te bezoeken.

De besmettingscijfers in onze regio laten het weer toe om op een veilige en verantwoorde manier samen te kunnen komen.
Wel blijven de bekende maatregelen (zie lijstje onderaan) van toepassing en is het nog niet mogelijk om allemaal tegelijkertijd de diensten te bezoeken.

Er zijn daarom tijdelijk 2 groepen gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de kinderen en de jongeren, zodat zij met elkaar naar de zondagsschool en de crèche kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten.

Een uitzondering geldt voor de broeders en zusters die de diensten thuis niet kunnen volgen, zij zijn elke zondag welkom zoals dat nu ook het geval is. Ook de broeders of zusters die een taak hebben zijn elke week aanwezig (volgens de planning).

Op deze manier hoeft u zich niet meer elke week op te geven en krijgt iedereen de gelegenheid om de week een dienst te bezoeken.

GROEP 1: Bouwstenen/vrienden met kinderen en/of thuiswonende jongeren, alleenstaande jongeren + Alle broeders/zusters die een taak hebben of die thuis de stream niet kunnen volgen.

GROEP 2: Alle overige bouwstenen/vrienden + Alle broeders/zusters die een taak hebben of die thuis de stream niet kunnen volgen.

Gasten kunnen zich aanmelden bij één van de broeders of via: info@baptistengemeente-maranatha.nl

 

GROEP 1 : 16 MEI, 30 MEI, 13 JUNI, 27 JUNI

GROEP 2: 23 MEI, 6 JUNI, 20 JUNI

 

De maatregelen die we met elkaar hanteren:
– Bij binnenkomst uw handen desinfecteren
– Houd minimaal 1 ½ meter afstand van elkaar
– Tijdens de dienst luisteren we naar de liederen, er wordt niet meegezongen
– Na afloop van de dienst is er geen koffiedrinken en vertrekt iedereen naar huis
– Tijdens de dienst zullen er ramen openstaan. Houd u daar rekening mee.

Dienst beluisteren via ons YouTube-kanaal ? Klik op onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIw

Corona

Hoe hier mee om te gaan als gelovige in Christus. Klik op onderstaande link naar een helder artikel: https://www.zoeklicht.nl/nieuws/815

dinsdag, 18 mei 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 18 mei 2021  19:30 - 20:15

zondag, 23 mei 2021
 • Br. J. v.d. Schoot (Pinkster /dienst + livestream Youtube )

  zondag, 23 mei 2021  09:30 - 10:45

  Thema voor Pinksteren:Doop in de Geest en vervulling met de Geest - Wat is het verschil?-

zondag, 30 mei 2021
 • Br. R. Schoorstra ( dienst + livestream Youtube )

  zondag, 30 mei 2021  09:30 - 10:45

dinsdag, 01 juni 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 01 juni 2021  19:30 - 20:15

donderdag, 03 juni 2021
 • Raadsvergadering

  donderdag, 03 juni 2021  19:45 - 21:45

vrijdag, 04 juni 2021
 • Nacht van gebed

  vrijdag, 04 juni 2021  19:30 - 20:15

zondag, 06 juni 2021
 • Br. D.J. Jansen (dienst/avondmaal + livestream Youtube )

  zondag, 06 juni 2021  09:30 - 10:45

zondag, 13 juni 2021
 • Br. J. v.d. Schoot (dienst + livestream Youtube )

  zondag, 13 juni 2021  09:30 - 10:45

dinsdag, 15 juni 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 15 juni 2021  19:30 - 20:15

Mogelijk gemaakt door Simple Calendar

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker