Stretch-knop baptistengemeente-maranatha.nl Maranatha Baptistengemeente Franeker Hij die is, die was en die komt!
Home Over ons Aktiviteiten Media Contact Kerkgebouw   Adres: Schilcampen 49 	8801 ME 		Franeker     Diensten  Elke zondagmorgen Aanvang: 09.30u. (tijdens dienst crèche en zondagschool).
br. D. Wolbers (Oudste) C.P.M. Rommestraat 2 8802 MG Franeker Tel: 0517-392202 Secretariaat br. P. de Jong (Oudste) Melkemastate 3 8925 AP Leeuwarden Tel: 058-2675293    
Contactpersonen
> Home
M a r a n a t h a  Maranatha  Baptistengemeente  Franeker “Hij die is, die was en die komt!” Opb. 1: 8
IBAN NR. NL20 RABO 011932 4342
Klik voor info.
Iedere deelnemer heeft het boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’  (John Boekhout) nodig.
Zondag 22 januari a.s.is er weer een Sing-in. Het begint om 19.30u.  U bent van harte uitgenodigd om samen te zingen uit de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Ook zullen er een aantal liederen voor u gezongen worden.   Br. Cor Schaafsma zal een korte overdenking doen vanuit Psalm 22:4 "Nochtans zijt Gij de Heilige die troont op de lofzangen Israëls". Het Thema is: Daar word ik stil van. Na afloop is gelegenheid om koffie of thee te drinken.
Sing- In Vooraankondiging Zondag 12 februari om 19.30u.  Jongerendienst Home