JEZUS IS:

 • DE WEG

  Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

 • DE WAARHEID

  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1Tim.2:4)

 • HET LEVEN

  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Vandaag

 • 24 september 2017
  • Br. J. van der Schoot
   09:30 - 11:30
 • Dienst

  Elke zondag om 09.30u. houden wij onze eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Crèche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er crèche en zondagsschool


 • Contactpersoon

  br. D. Wolbers (Oudste)
  C.P.M. Rommestraat 2
  8802 MG Franeker

  Tel: 0517-392202

 • Secretariaat

  br. P. de Jong (Oudste)
  Melkemastate 3
  925 AP Leeuwarden
  Tel: 058-2675293

 • Financien

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  De Horsa 20
  8801 ZH Franeker
  Tel:
  IBAN NR. NL20 RABO 011 932 4342

Copyright © 2017 Baptistengemeente Maranatha Franeker