JEZUS IS:

 • DE WEG

  Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

 • DE WAARHEID

  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

 • HET LEVEN

  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Vandaag

25 November 2017

Agenda

 • 26 november 2017
  • br. H. Kamphuis
   09:30 – 11:30
 • 28 november 2017
  • Cursus Typologie
   20:00 – 21:45

   Br. D.Wolbers

 • 3 december 2017
  • br. H. Wiersma
   09:30 – 11:30

   (+ avondmaal)

  • Jeugdmeeting
   19:45 – 21:45
 • 5 december 2017
  • Bidstond
   20:00 – 21:45
 • 6 december 2017
  • Raadsvergadering
   19:30 – 21:30
 • 10 december 2017
  • br. J. van der Schoot
   09:30 – 11:30
  • br. D.Wolbers
   21:30 – 22:30

   Kerstnachtdienst

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Contactpersoon

  br. D. Wolbers (Oudste)
  C.P.M. Rommestraat 2
  8802 MG Franeker
  Tel: 0517-392202

 • Secretariaat

  br. P. de Jong (Oudste)
  Melkemastate 3
  925 AP Leeuwarden
  Tel: 058-2675293

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  De Horsa 20
  8801 ZH Franeker
  Tel:

Copyright © 2017 Baptistengemeente Maranatha Franeker