Jezus is

 • DE WEG

  Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

 • DE WAARHEID

  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

 • HET LEVEN

  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

De diensten zijn weer te bezoeken!

Wij zijn blij en dankbaar te mogen melden dat vanaf komende zondag 06 juni de diensten weer bijgewoond kunnen worden zónder groepsindeling.
In eerste instantie hoeft u zich ook niet op te geven voor het bezoeken van een dienst. Mocht blijken dat er meer bezoekers komen dan we op een verantwoorde manier kunnen toelaten, dan zijn we genoodzaakt om weer middels opgave te gaan werken.

De kinderen gaan direct bij binnenkomst of naar de crèche of naar de zondagschoolruimte.

Na de dienst krijgt u ook weer de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Na de dienst kunt u dan op uw plaats blijven zitten en zal er een kopje koffie of thee voor u worden ingeschonken. De eerder genoemde maatregelen blijven (nog) wel van toepassing.

De maatregelen die we met elkaar hanteren:
– Bij binnenkomst uw handen desinfecteren
– Houd minimaal 1 ½ meter afstand van elkaar
– Tijdens de dienst luisteren we naar de liederen, er wordt (nog) niet meegezongen
– Tijdens de dienst zullen er ramen openstaan. Houd u daar rekening mee.

Nacht van gebed.

Bent u ook zo dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om weer samen te kunnen komen en in een land leven waarin we dat in vrijheid mogen doen. Veel broeders en zusters genieten dit voorrecht niet en worden vervolgd vanwege hun geloof in de Here Jezus.

Vrijdagavond wordt er landelijk voor onze vervolgde broeders en zusters gebeden. Dit is een initiatief van OpenDoors. Ook onze gemeente steunt dit initiatief van harte. Vrijdagavond 04 juni om 19.30 uur willen we met elkaar voor hen bidden. Komt u, kom jij ook?!

Van harte aanbevolen!

Dienst beluisteren via ons YouTube-kanaal ? Klik op onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIw

Corona

Hoe hier mee om te gaan als gelovige in Christus. Klik op onderstaande link naar een helder artikel: https://www.zoeklicht.nl/nieuws/815

dinsdag, 03 augustus 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 03 augustus 2021  19:30 - 20:15

zondag, 08 augustus 2021
 • Br. T. Pikker (dienst + livestream Youtube )

  zondag, 08 augustus 2021  09:30 - 10:45

zondag, 15 augustus 2021
 • Br. T. van Ommen (dienst + livestream Youtube )

  zondag, 15 augustus 2021  09:30 - 10:45

dinsdag, 17 augustus 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 17 augustus 2021  19:30 - 20:15

zondag, 22 augustus 2021
 • Br. F. van der Werf (dienst + livestream Youtube )

  zondag, 22 augustus 2021  09:30 - 10:45

zondag, 29 augustus 2021
 • Br. R. Schoorstra ( dienst + livestream Youtube )

  zondag, 29 augustus 2021  09:30 - 10:45

Mogelijk gemaakt door Simple Calendar

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker