Jezus is

 • DE WEG

  Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

 • DE WAARHEID

  Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

 • HET LEVEN

  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

De diensten zijn weer te bezoeken!

Wij zijn blij en dankbaar dat de diensten weer bijgewoond kunnen worden zónder groepsindeling.
U hoeft zich ook niet op te geven voor het bezoeken van een dienst. Mocht blijken dat er meer bezoekers komen dan we op een verantwoorde manier kunnen toelaten, dan zijn we genoodzaakt om weer middels opgave te gaan werken.

De kinderen gaan direct bij binnenkomst of naar de crèche of naar de zondagschoolruimte.

Na de dienst krijgt u ook weer de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. Na de dienst kunt u dan op uw plaats blijven zitten en zal er een kopje koffie of thee voor u worden ingeschonken. De eerder genoemde maatregelen blijven (nog) wel van toepassing.

De maatregelen die we met elkaar hanteren:
– Bij binnenkomst uw handen desinfecteren
– Houd minimaal 1 ½ meter afstand van elkaar
– U kunt de liederen weer meezingen, we doen dit op een ingetogen manier
– Tijdens de dienst zullen er ramen openstaan. Houd u daar rekening mee.

Dienst beluisteren via ons YouTube-kanaal ? Klik op onderstaande link: https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIw

Corona

Hoe hier mee om te gaan als gelovige in Christus. Klik op onderstaande link naar een helder artikel: https://www.zoeklicht.nl/nieuws/815

dinsdag, 19 oktober 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 19 oktober 2021  19:30 - 20:15

donderdag, 21 oktober 2021
 • Zoeklicht Seminar (br. Wim Zwitser) + livestream

  donderdag, 21 oktober 2021  19:45 - 21:15

  Thema: 

  'Uw koninkrijk kome'

  Het koninkrijk van God

   

  Het koninkrijk en de gemeente

  Er wordt vandaag meer over het koninkrijk en minder over de gemeente gesproken. Is dat Bijbels? Wat zijn de verschillen?

  Thuis kunt u via de live videostream de bijeenkomst volgen.

zondag, 24 oktober 2021
 • Br. R. Schoorstra ( dienst + livestream Youtube )

  zondag, 24 oktober 2021  09:30 - 10:45

zondag, 31 oktober 2021
 • Br. H. Kamphuis (Dienst + livestream Youtube)

  zondag, 31 oktober 2021  09:30 - 10:45

dinsdag, 02 november 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 02 november 2021  19:30 - 20:15

donderdag, 04 november 2021
 • Zoeklicht Seminar (br. Wim Zwitser) + livestream

  donderdag, 04 november 2021  19:45 - 21:15

  Thema: 

  'Uw koninkrijk kome'

  Het koninkrijk van God

   

  De Koning onderwijst

  In de z.g. bergrede (Mattheüs 5-7) introduceert Christus de principes van het koninkrijk. Wat mag de Koning verwachten en wat mogen discipelen verwachten?

  Thuis kunt u via de live videostream de bijeenkomst volgen.

zondag, 07 november 2021
 • Br. J. v.d. Schoot (dienst + livestream Youtube )

  zondag, 07 november 2021  09:30 - 10:45

zondag, 14 november 2021
 • Br. H. Houwink ( dienst + livestream Youtube )

  zondag, 14 november 2021  09:30 - 10:45

dinsdag, 16 november 2021
 • Bidstond (bouwstenen)

  dinsdag, 16 november 2021  19:30 - 20:15

donderdag, 18 november 2021
 • Zoeklicht Seminar (br. Wim Zwitser) + livestream

  donderdag, 18 november 2021  19:45 - 21:15

  Thema: 

  'Uw koninkrijk kome'

  Het koninkrijk van God

   

  Het koninkrijk breidt uit

  In de gelijkenissen van Mattheüs 13 schetst Christus hoe het koninkrijk zich uitbreidt buiten Israël. Is die groei altijd goed?

  Thuis kunt u via de live videostream de bijeenkomst volgen.

Mogelijk gemaakt door Simple Calendar

 • Dienst

  Elke zondag om 9.30 uur houden wij een eredienst.


 • Avondmaal

  Op de 1e zondag van de maand vieren wij het avondmaal.


 • Créche / zondagsschool

  Tijdens de dienst is er créche en zondagsschool.


 • Secretariaat

  br. R. Ploeg (Oudste)
  Lou Seerdenlaan 17
  8802 BX Franeker
  Tel: 06-150 24 526
  info@baptistengemeente-maranatha.nl

 • Penningmeester

  br. W. Huismans (Penningmeester)
  Arumer Feart 28
  8801 XA Franeker
  Tel: 06-25002028

Copyright © 2020 Baptistengemeente Maranatha Franeker